De nieuwe studentenorganisatie HALT, dit academiejaar gestart, trapte voor de herfstvakantie de inclusieweek van de Opleiding Docent Theater af met een talkshow. Naar aanleiding van deze talkshow ging ik in gesprek met Jasmine van Putten, derdejaars student van de opleiding in Zwolle, één van de oprichters van HALT:

HALT staat voor Hungry, Angry, Late & Tired. Het is een studenteninitiatief waarin we toezicht houden op diversiteit en inclusiviteit op ArtEZ. We zijn een groep van zes studenten van alle ArtEZ-locaties en we zijn nu ook bezig met het opzetten van lokale communities. We willen graag een bestuursorgaan worden en ook een brave space creëren voor mensen. Zodat ze bij ons aan kunnen kloppen over onveilige situaties, zoals discriminatie.

Naar aanleiding van de statements die ArtEZ heeft uitgebracht na de moord op George Floyd hebben ik en een groep andere studenten van ArtEZ onze krachten gebundeld en zo is HALT ontstaan. In de statements misten we de kritische reflectie ten opzichte van zichzelf. ArtEZ zelf is niet inclusief, het is een wit instituut en er is geen representatie van verschillende groepen. Het is gericht op witte, able-bodied, cis, hetero mensen. Mensen uit niet-dominante groepen kunnen hierin weinig herkennen en erkennen.

Er is weinig in ons onderwijs dat gaat over geschiedenis en kunstenaars uit niet-dominante groepen. En wanneer dat wel gebeurt, dan gaat het altijd dáárover. Alsof een zwarte kunstenaar alleen iets kan maken over zwart zijn en iemand met een beperking alleen dingen kan maken over de beperking. Ik heb daardoor het gevoel dat ik, als zwarte vrouw, alleen iets mag maken over zwart zijn als ik daarin door anderen gerespecteerd wil worden. En toch wanneer ik dat doe, dat het meteen weer politiek is.

De keuzes met betrekking tot inclusiviteit en diversiteit die het bestuur heeft geformuleerd zijn nog niet voldoende voor ons. Wij willen hier zeggenschap in en dat HALT de lijn tussen de studenten en het bestuur korter maakt. Het gesprek over inclusiviteit en diversiteit moet actueel blijven en in het onderwijs geïmplementeerd worden, vast in het curriculum. We willen dat ArtEZ een veilige leer- en werkplek wordt voor iedereen. We vragen niet om méér, we vragen om dezelfde kansen als elke andere student, voor alle marginaliseerde groepen.

De reacties zijn positief, we zijn benaderd door andere organisaties binnen ArtEZ en studentenorganisaties van andere scholen. We bouwen een steeds groter netwerk op en geven elkaar kracht en energie. Het voelt alsof ik er niet meer alleen voorsta.

De talkshow kun je hier terugkijken: https://vimeo.com/465699847

Interesse om je aan te sluiten bij HALT? Benader HALT via e-mail (halt@artez.nl) of via Instagram: https://www.instagram.com/hungryangrylateandtired/

Leave a Reply

Your email address will not be published.