De eerstejaars studenten Docent Theater Zwolle zijn in studio 2 bezig gegaan met het maken van bewerkingen. Hierbij hebben zij bestaande theaterteksten bestudeerd, geanalyseerd en uiteindelijk bewerkt. In groepen van vier hebben zij presentaties gemaakt. Hieronder vind je één van deze presentaties: De feeksen door Emma, Esmee, Karlijn en Tristan.

‘Als groepje zijn wij aan de slag gegaan in studio 2. Wij hebben deze video gemaakt als bewerking van De feeks wordt getemd van William Shakespeare, omdat we allemaal gegrepen werden door het onderwerp. We hebben het woord ‘temmen’ uit de titel gehaald en dat als uitgangspunt gebruikt voor het maken van deze video. We vertellen het verhaal van vier verschillende karakters, vier verschillende ‘feeksen’, die op hun eigen manier getemd worden. Ook stellen we onszelf de vraag: ‘Zijn deze mensen er beter op geworden, nu ze getemd zijn?’ Om trouw te blijven aan Shakespeare en zijn tekst, hebben wij de originele eindmonoloog gebruikt uit De feeks wordt getemd.’

Leave a Reply

Your email address will not be published.