Aan het einde van dit studiejaar en het begin van volgend jaar vindt de accreditatie, ofwel beoordeling, van onze opleiding plaats door een extern accreditatiebureau. Er is een aantal voorwaarden waar de opleiding aan moet voldoen en deze worden de komende maanden getoetst. Een deel van de accreditatie vindt volgend studiejaar plaats wanneer er een bezoek komt aan onze academie. Een ander deel vindt dit jaar nog plaats en vindt plaats via vooraf aangeleverd materiaal.  Binnen alles wat door de opleiding moet worden aangeleverd valt ook het studentenhoofdstuk. Via de Klankbordcommissie ben ik samen met Robby (uit jaar 1) voor deze enorme opgave komen te staan.

We begonnen met wat besprekingen en ons idee werd al snel om een atd.world-kamer in te richten met materiaal dat de kijk van de studenten op de opleiding zou belichten. We mailden jullie om met ons in gesprek te gaan over mogelijk materiaal. Het moest namelijk echt iets van ons samen worden; dit was het moment om ons te laten zien en horen over onze opleiding.

Uiteindelijk zijn er een aantal betrokken studenten geweest die met ons materiaal hebben gemaakt, denk bijvoorbeeld aan geschreven (dag)verslagen en podcasts. Los van het organiseren en vormgeven van de kamer heb ik zelf natuurlijk ook materiaal gemaakt, zoals een interviewpodcast samen met Rico waarin verschillende studenten aan het woord zijn, een dagverslag en een video over Nomad. Het was al met al een ontzettend drukke periode maar we hebben uiteindelijk genoeg materiaal verzameld.

Hierna was het tijd voor het volgende punt op de agenda: samen met Fenna (die dit hoofdstuk ArtEZ-breed overziet) al het materiaal kritisch bekijken. Uiteindelijk hebben we alles gebruikt voor onze kamer en hebben we sommige dingen alleen wat hoeven bijschaven.

Nu zijn we zo ver dat de kamer bijna staat, op wat technische moeilijkheden na dan (het zal ook eens niet, haha). Hierna zorgen we dat we hem kunnen versturen naar Fenna zodat zij hem op haar beurt aan de juiste personen kan verstrekken. Ook die termijnafspraak komt steeds dichterbij en er is dan ook geen dag dat ik hier niet mee bezig ben.

Ik heb het super leuk gevonden om van medestudenten te horen wat zij belangrijke onderwerpen vonden om mee te nemen in het studentenhoofdstuk en hier vervolgens over te horen en lezen in het materiaal. Ik wil nogmaals alle studenten die hebben meegewerkt, bedanken voor de inzet en het mooie, persoonlijke en belangrijke materiaal. De beoordelaars krijgen straks een mooi inkijkje, en voor mij was het ook heel interessant om zoveel verhalen en ervaringen mee te krijgen. Daarnaast is het voor mij ook interessant geweest om buiten de bouwstenen om aan een aantal competenties te werken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.